DEUTSCH
ENGLISH BELOW
POLSKI PONIŻEJ

Nehmen Sie an diesem persönlichen Workshop mit Arielle Schwartz in Potsdam teil

Zielgruppe: Ein fortgeschrittenes klinisches Publikum

Viele Symptome von Stress und Trauma sind auf Ungleichgewichte im autonomen Nervensystem zurückzuführen. Da unsere Symptome sowohl physischer als auch psychischer Natur sind, brauchen wir körperzentrierte Interventionen, um Körper und Geist wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Yoga ist ein solcher Weg zur Heilung und bietet Werkzeuge, um physiologische Ungleichgewichte durch Praktiken anzugehen, die es uns ermöglichen, unseren Körper zu spüren, unsere Atmung zu verändern, blockierte Energie zu bewegen und in Stille zu ruhen. Aus der Perspektive der interpersonellen Biologie, der Polyvagal-Theorie und der somatischen Psychologie werden Sie die physiologischen Auswirkungen von stressigen oder traumatischen Ereignissen erforschen.

In diesem eintägigen Seminar lernen Sie Werkzeuge kennen, mit denen Sie Ihre persönliche Yogapraxis und Ihre begleitende Arbeit mit anderen verbessern können. Aus der Perspektive der Polyvagal-Theorie lernen Sie den Vagusnerv als eine bidirektionale Informationsautobahn zwischen Geist und Körper besser kennen. Noch wichtiger lernen Sie Ihre eigene Gesundheit und die Ihrer Klienten durch Atem-, Bewegungs- und Achtsamkeitspraktiken zu verbessern, die zu Bausteinen einer lebensverändernden täglichen Praxis werden. Dieser Workshop ist ein echter Hands-on-Workshop und Sie werden die Gelegenheit haben, Arielle bei der Demonstration einer therapeutischen Yogastunde mit einer teilnehmenden Person zu beobachten.

Die Voraussetzungen für die Teilnahme an diesem Workshop sind:

  • Sie haben an einem Basis-Workshop/Webinar (live oder online OnDemand) von und mit Arielle Schwartz teilgenommen.
  • Sie wenden die Polyvagal-Theorie bereits in Ihrer Arbeit mit Klient:innen an und möchten nun den nächsten Schritt machen und tiefer in die Theorie einsteigen.


Join Arielle Schwartz for this in-person workshop in Potsdam

For an advanced clinical audience.

Many of the symptoms of stress and trauma are due to imbalances in the autonomic nervous system. Since our symptoms are as much physical as they are psychological, we need body-centered interventions to rebalance the body and mind. Yoga is one such path to healing, offering tools to address physiological imbalances through practices that allow to sense the body, change how we breathe, move stuck energy, and rest into stillness. Through the lens of interpersonal biology, polyvagal theory, and somatic psychology, you will explore the physiological repercussions of stressful or traumatic events.

Within this day-long immersion, you will learn tools to enhance your personal yoga practice and to benefit your work with others. Through the lens of polyvagal theory, you will learn how the vagus nerve is a bi-directional information highway between mind and body. More importantly, you will learn to fine-tune your and your clients' health with breath, movement, and awareness practices that become the building blocks of a life-changing daily practice. This is a real hands-on workshop, and you will have the opportunity to watch Arielle demonstrating therapeutic yoga session with an individual.

Prerequisites for participation in this workshop are:

  • You have completed a basic workshop/webinar (live or online OnDemand) by and with Arielle Schwartz
  • You already apply the Polyvagal theory in your work with your clients and would now like to take the next step and go deeper.

Dołącz do Arielle Schwartz podczas stacjonarnego warsztatu w Poczdamie

Dla zaawansowanych

Wiele objawów stresu i traumy wynika z braku równowagi w autonomicznym układzie nerwowym. Ponieważ nasze objawy są tak samo fizyczne, jak psychologiczne, potrzebujemy interwencji skoncentrowanych na ciele, aby przywrócić równowagę ciała i umysłu. Joga jest właśnie jedną z takich ścieżek do uzdrowienia. Oferuje narzędzia do radzenia sobie z brakiem równowagi fizjologicznej poprzez praktyki, które pozwalają wyczuć ciało, zmienić sposób oddychania, poruszyć zablokowaną energię i odpocząć w ciszy. Poprzez pryzmat biologii interpersonalnej, Teorii Poliwagalnej i psychologii somatycznej, podczas warsztatów będziesz badać fizjologiczne skutki stresujących lub traumatycznych wydarzeń. Podczas spotkania z dr Arielle poznasz narzędzia, które pozwolą ci wzmocnić Twoją osobistą praktykę jogi oraz pracę z klientami. Dowiesz się, w jaki sposób nerw błędny jest dwukierunkową autostradą informacyjną między umysłem a ciałem. Co ważniejsze, nauczysz się dostrajać zdrowie swoje i swoich klientów za pomocą oddechu, ruchu i praktyk świadomościowych, które staną się podstawą codziennej praktyki poprawiającej jakość życia. 

Uwaga: Jest to warsztat praktyczny, dlatego rekomendujemy by uczestnicy już ukończyli podstawowe szkolenie z dr Arielle Schwartz lub/i byli zaznajomieni z jej pracą. Warsztat nie obejmuje wykładu teoretycznego.

  • Ukończenie podstawowego warsztatu/webinarium (na żywo lub online on demand) prowadzonego przez Arielle Schwartz i z jej udziałem. 
  • Stosowanie Teorii Poliwagalnej w praktyce w pracy z klientami i chęć dalszego zgłębiania jej


Warsztat nie będzie nagrywany. Warsztat będzie tłumaczony konsekutywnie na język polski przez nauczycielkę jogi, bodyworkerkę i tłumaczkę Agatę Ludwiczak.

PS: Jeśli zdecydujesz się na uczestnictwo w warsztacie z Arielle na żywo w Poczdamie i zechcesz również w ramach przygotowania do warsztatu zapoznać się z teorią zawartą w kursie “Zastosowanie Teorii Poliwagalnej w Jodze” otrzymasz od polskiego Instytutu Poliwagalnego rabat w wysokości 300 zł właśnie na ten kurs. Aby z niego skorzystać, napisz maila na adres: [email protected] a my wyślemy Ci kod rabatowy.